Gunilla Andrén

VINKELFORM

Jag är keramiker, målare och designer och har varit verksam sedan 30 år i Helsingborg. Det som utmärker mitt skapande är mitt ständiga sökande. Jag kan bli inspirerad och uppfylld av vad som helst i omvärlden. Det kan vara de mest banala ting vars färg och/eller form väcker ett intresse hos mig.

Jag arbetar i korta serier och ser min verksamhet som en forskningsresa där jag undersöker olika uttryck i målandet och den keramiska verksamheten. Måleriet och arbetet med leran avlöser och påverkar varandra. Jag experimenterar med olika former och ser mina keramiska alster som skulpturer. Min målsättning är att mina verk ska återspegla mina upptäckter.