Ole Alhberg - fiskar

350 kr

OLE AHLBERG, Danmark

Färglitografi av Ole Ahlberg, omtalad surrealist från Danmark, född 1949, med många utställningar bakom sig. Fint litet format, 46 x 31 cm. Bladet är signerat.