Poster Sugarplum

1 250 kr

LOTTA OLSSON, LOTTAS TRÄD

Mycket dekorativ bild där växtdelarna framträder mot den svarta bakgrunden. Grafiskt blad med växt- och naturmotiv. Tryckt på 300 grams papper i begränsad upplaga och är signerad. Bladet är 50 x 70 cm och levereras utan ram.

"Så föll ett långsamt regn genom trädgården. Och jag gick ut för att stilla en oövervinnerlig törst." Kristian Gidlund

"Träden" är gjorda av växter som Lotta Olsson har samlat, pressat och digitaliserat. Hon har ett digitalt herbarium, men samlar mer på former än arter. Lotta Olsson har en masterexamen i Grafisk Design och Illustration, MFA, Konstfack.