Integritetspolicy

Här har vi sammanställt viktig information för dig angående integritet, säkerhet och GDPR vid användning av Karla konsthantverks tjänster. För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service behöver vi behandla dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018.


Var gäller denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Karla konsthantverks butik i Borstahusen samt hemsida inklusive nätbutik. För enkelhetens skull hänvisar vi till dessa som våra ”tjänster” i denna Integritetspolicy. Som personuppgiftsansvariga (PuA) har vi enligt GDPR det yttersta ansvaret för insamling och behandling av de personuppgifter vi behöver för att driva vår verksamhet.


Vilken information samlar vi in

Uppgifter som du ger oss
Du väljer att ge oss vissa uppgifter när du använder våra tjänster. Detta innefattar:

 • När du fyller i våra formulär, fysiskt i butiken eller på vår hemsida, ger du oss personuppgifter som namn, postort och e-postadress för att kunna ta del av våra nyhetsbrev och information om andra evenemang hos oss.
 • När du handlar i vår nätbutik ger du oss personuppgifter som namn, adress, postadress, telefonnummer, ip-adress samt e-postadress. För att genomföra betalningen behöver du även ge vår betaltjänstleverantör information, till exempel ditt betalkorts- eller kreditkortsnummer alternativt ditt personnummer. Denna information sparar vi på Karla konsthantverk aldrig.
 • När du svara på enkäter eller deltar i fokusgrupper ger du oss din kunskap om våra produkter och tjänster, svar på våra frågor och recensioner.
 • När du väljer att delta i våra kampanjer, evenemang eller tävlingar samlar vi in informationen som du använder för att registrera eller skriva in dig.
 • Om du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in den information du ger oss under denna kommunikation.
 • När du gör en beställning i den fysiska butiken ger du oss uppgifter som namn, telefonnummer och/eller e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig angående din beställning.

Uppgifter som vi får från andra

Förutom informationen du ger oss direkt får vi information om dig från andra, inklusive:

 • Sociala medier

Du kan dela en del information från ditt konto på sociala medier med oss.

 • Payson och Klarna

Vid ett köp i vår nätbutik lämnar du personuppgifter som namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress till våra samarbetspartners Payson och Klarna, dessa får vi del av så att vi kan slutföra ditt köp hos oss och leverera de önskade varorna.

Uppgifter som inhämtas när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster samlar vi in uppgifter om vilka funktioner du har använt, hur du har använt dem och de enheter du använder för att komma åt våra tjänster. Se nedan för mer information:

 • Teknisk information

Vi samlar in uppgifter från och om enheten/enheterna du använder för att komma åt våra tjänster, inklusive information om hårdvara och mjukvara, t.ex. IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem, plattform, tidzoner, identifierare som är associerade med cookies eller annan teknik som kan identifiera din enhet eller webbläsare.


Cookies

En del funktioner t ex i beställningsformulären, använder karlakonsthantverk.se cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används bl a för att beställningsfunktionen på karlakonsthantverk.se ska fungera. Utan den skulle du till exempel inte kunna behålla varorna i varukorgen om du lämnat sidan en stund. Cookies kan inte heller förmedla några virus till dig. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i din webbläsare, instruktioner hittar du i din webbläsares hjälptexter (eventuellt kan du avsluta besöket genom att stänga webbläsarfönstret). Mer information om hur du gör finns här: http://www.minacookies.se/ditt-val/. Obs! Att stänga av cookie-funktionen kan innebära att du inte får tillgång till alla sidor, får felmeddelande på vissa sidor eller inte kan genomföra ett köp.


Hur vi använder dina uppgifter

Den främsta anledningen till att vi använder dina uppgifter är för att leverera och förbättra våra tjänster. Dessutom använder vi dina uppgifter för att kommunicera med dig och ge dig reklam som kan vara av intresse för dig. Läs vidare för en mer detaljerad förklaring om vad vi använder dina uppgifter till.

För att administrera dina köp och tillhandahålla våra tjänster till dig

 • Ge dig kundsupport och svara på dina önskemål
 • Kommunicera med dig om våra tjänster, inklusove orderhantering och fakturering

För att säkerställa att lagar följs

 • För att följa juridiska krav
 • Bistå brottsbekämpande organ
 • Genomdriva eller utöva våra rätigheter, till exemepl våra Köpvillkor

Vi behandlar dina uppgifter som beskrivs ovan på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Tillhandahålla vår tjänst till dig: För det mesta är anledningen till att vi behandlar dina uppgifter, att utföra det avta/köp du har med oss.
 • Berättigade intressen: Vi kan använda dina uppgifter när vi har ett berättigat intresse av att göra det. Till exempel, för att ständigt förbättra våra erbjudanden och vi behandlar information för administrativa, bedrägeribekämpnings- och andra juridiska ändamål.
 • Samtycke: Från tid till annan kan vi be om ditt samtycke till att använda dina uppgifter för specifika orsaker. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på adressen som anges i slutet av denna Integritetspolicy.


Hur vi delar uppgifter

 • Vid beställning av produkter

Kan vi dela med oss av dina uppgifter till producenten/tillverkaren/konsthantverkaren för en direkt kommunikation angående uppgifter som berör beställningen, som storlek, färg etc.

 • För företagstransaktioner

Vi kan överföra dina uppgifter om vi är inblandade, helt eller delvis, i en fusion, försäljning, förvärv, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, konkurs eller annan förändring av ägande eller kontroll.

 • Om det krävs enligt lag

Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det är skäligt och nödvändigt: (i) vid en rättslig process, såsom ett föreläggande av en domstol, stämning, husrannsakan, statlig/brottsbekämpande utredning eller andra juridiska krav, (ii) för att hjälpa till att förebygga eller upptäcka brott (i vart fall underkastat tillämplig lag) eller (iii) för att skydda någon persons säkerhet.

 • För att upprätthålla juridiska rättigheter

Vi kan även dela uppgifter: (i) om utlämnande skulle mildra vårt ansvar i en faktisk eller hotande rättegång, (ii) som nödvändigt för att skydda våra juridiska rättigheter och våra användares, affärspartners eller andra berörda parters juridiska rättigheter, (iii) för att tillämpa våra avtal med dig och (iv) för att utreda, förebygga eller vidta andra åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller andra förseelser.

 • Med ditt samtycke eller på din förfrågan

Vi kan be om ditt samtycke till att vi delar dina uppgifter med tredje parter. I så fall kommer vi förklara varför vi vill dela uppgifterna.

Vi kan använda och dela icke-personliga uppgifter (information som i sig inte identifierar vem du är, t.ex. information om enheten, generell demografisk information, generell beteendeinformation, geolokaliseringsuppgifter i avidentifierad form), under någon av ovanstående omständigheter. Mer information om vår användning av cookies och liknande teknik finns i vår Cookie-policy.


Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av dina personuppgifter genom att höra av dig till [email protected].

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli glömd

Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt. Det kan finnas legala skyldigheter för Karla konsthantverk som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftningen. För att ta bort dina uppgifter för prenumeration på vårt nyhetsbrev kan du enkelt följa instruktionerna längst ner i varje nyhetsbrev. För att radera andra personuppgifter hos oss ber vi dig kontakta oss på [email protected].


Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi övervakar regelbundet våra system avseende eventuella sårbarheter och attacker och granskar regelbundet vår uppgiftsinsamling, lagrings- och behandlingsmetoder för att uppdatera våra fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.


Hur länge lagrar vi dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för det syfte de samlades in och som tillåts enligt tillämplig lag. I praktiken raderar vi direkt efter dina önskemål, såvida vi inte:

1. måste spara uppgifterna för att bevisa att vi följer tillämplig lag,
2. har en olöst fråga, anspråk eller tvist som kräver att vi sparar relevanta uppgifter tills den/det är löst eller
3. om uppgifterna måste sparas för våra berättigade affärsintressen, såsom bedrägeribekämpning och för att förbättra användarsäkerhet.


Hur du når oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på följande sätt:

Med e-post: [email protected]
Med post: Karla konsthantverk, Nedre gatan 148, 261 61 Landskrona